IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Om Biblioteksentralen

Biblioteksentralen er et samvirkeforetak som er eid og styrt av medlemmene. Eierne våre er i all hovedsak norske kommuner og fylkeskommuner. Vårt mål er å bidra til at bibliotek og lignende institusjoner kan gi innbyggerne god tilgang til kunnskap og kultur.

 

I alle årene siden etableringen har oppgaven vår vært å hjelpe bibliotek og skoler med den fantastiske jobben disse institusjonene gjør. Vi – som kundene og eierne våre – har måttet endre oss en god del underveis, men to ting har vi alltid hatt med oss.

Hos oss kan du handle bøker og andre medier. Det som skiller oss fra andre som selger bøker og medier, er at vi kun selger til bibliotek og andre offentlige institusjoner. Derfor kan vi alltid ha bibliotekenes behov i tankene i møte med forlag og andre medieleverandører og fremme bibliotekenes interesser i bok- og mediemarkedet. Vi kan også lage innkjøpsverktøy spesielt tilpasset dere som jobber i bibliotek.

Biblioteksentralen leverer dessuten selvbetjeningsprodukter og fellesløsninger for arbeidsoppgaver som er tidkrevende for det enkelte bibliotek å gjøre på egen hånd. I Norge har vi en ambisiøs biblioteklov. Oppgavene har blitt flere, blant annet skal bibliotekene være debattarena og sosial møteplass i tillegg til å drive litteratur- og medieformidling og gi tilgang til bøker og kunnskap. Budsjetter og antall ansatte har ikke alltid økt i takt med oppgavene, noe som skaper store behov for løsninger og tjenester som inspirerer, effektiviserer og forenkler bibliotekansattes arbeidshverdag. Det er dét jobben vår å tenke ut i samarbeid med dere.

Biblioteksentralen er også morselskap i BS konsern og del av Bibliotekenes Hus. Gjennom datterselskapene våre leverer vi blant annet IT-løsninger, møbler og innredningsløsninger, transporttjenester og trykte og digitale læremidler. 

FAQ

Hva er Biblioteksentralen?
+

Biblioteksentralen SA er et samvirkeforetak som har som mål å bidra til at bibliotek og lignende institusjoner kan gi innbyggerne sine tilgang til kunnskap og kultur, og gi bibliotekansatte en enklere arbeidshverdag. Vi har ikke økonomisk fortjeneste som formål og eierne tar ikke ut utbytte. Vi har kun offentlige institusjoner, stort sett bibliotek, som kunder og selger ikke til privatmarkedet.

Hvem bestemmer i Biblioteksentralen?
+

I et samvirkeforetak er det medlemmene som bestemmer. Det er i all hovedsak norske kommuner og fylkeskommuner som har andeler i Biblioteksentralen og som dermed er medlemmer. I tillegg har Kommunenes Sentralforbund og Norsk Bibliotekforening andeler i Biblioteksentralen. Medlemmene har ansvaret for utvikling og prioriteringer i Biblioteksentralen gjennom styret i selskapet, valgt av årsmøtet.

Betaler jeg som medlem noe i årlig kontingent?
+

Medlemmene betaler verken i form av medlemskontingent eller økonomiske overføringer, og er heller ikke bundet av medlemskapet til å handle hos oss. Det er med andre ord ingen faste, årlige utgifter forbundet med å være medlem i Biblioteksentralen. I all hovedsak har vi inntektene våre fra salg av medier og tjenester og overskudd fra datterselskapene, og disse inntektene er vi helt avhengig av for fortsatt å eksistere. Samtidig arbeider vi kontinuerlig med å holde prisene så lave som vi klarer innenfor rammen av bærekraftig drift. Ingen av eierne tar ut utbytte.

Hvilke medlemsfordeler har jeg?
+

Medlemmene er sikret at alt overskudd forblir i selskapet og brukes til å utvikle innhold og tjenester som de kan være med å påvirke og har bruk for i sin daglige bibliotekdrift, og som er tidkrevende eller kostbare å utvikle for medlemmet på egen hånd. Vi bruker også ressurser på å forhandle fram avtaler med forlag og andre leverandører med bibliotekenes særskilte behov i sentrum. Som medlem bidrar du til å gi oss volum og tyngde til å kunne gjøre denne jobben godt.

Hvilke avtaler arbeider dere med?
+

Det norske bokmarkedet for trykte, nye bøker er i dag svært avtaleregulert. På andre områder er det god bruk for en medieleverandør som jobber særskilt med tanke på bibliotek. Avtaler med utenlandske forlag og medieleverandører er ett eksempel. Avtaler når det gjelder nye formater og ikke-trykt materiale, som for eksempel e-bøker, ett annet. Når du handler i Biblioteksentralen, skal du være trygg på at vi har gjort avtaler med rettighetshavere og leverandører om at du har lov til å låne ut eller bruke tjenestene du kjøper av oss i biblioteket ditt.

Hvem jobber i Biblioteksentralen?
+

En interesse for bibliotek og kultur ligger dypt i oss. Hos oss jobber det mange bibliotekarer og mange med universitets- eller høgskolebakgrunn i fag som litteraturvitenskap, medievitenskap, språk og mer. I tillegg har vi kollegaer som kommer fra salg, it, økonomi, logistikk og kundebehandling. Vårt mål er å løse oppgaver for medlemmene våre og bidra til at norske bibliotek kan formidle kunnskap og kultur til alle innbyggere i Norge.

Er Biblioteksentralen og Bibliotekenes Hus det samme?
+

Nei, Bibliotekenes Hus er en felles merkevare for den samlede virksomheten i Biblioteksentralen og datterselskapene våre, det vil si BS Undervisning (100 prosent eid av Biblioteksentralen), Bibliotekenes IT-senter (100 prosent), Norsk bibliotektransport (100 prosent) og BS Eurobib (50 prosent, eid sammen med Lammhults Bibliotekdesign). I tillegg eier vi 29,7 prosent av det danske teknologi- og designselskapet Redia. Alle selskapene i Bibliotekenes Hus har bibliotek og skoler som viktigste målgruppe, og med felles varemerke ønsker vi å forsterke samarbeidet på tvers av selskapene og møte kundene våre sammen. Vi håper også du som jobber i bibliotek eller skole vil oppleve huset som ditt – et sted du besøker, fysisk eller digitalt gjennom bibliotekenshus.no, for å få inspirasjon, møte kollegaer og ikke minst, dele av kompetansen din. Vi får kunnskap til å leve – sammen.

Hvordan blir jeg medlem?
+

Du søker styret i Biblioteksentralen om å bli medlem. Det er bare norske kommuner, fylkeskommuner, universitet eller høgskoler som kan være medlemmer. Tas du opp som medlem, må du betale et ansvarsinnskudd i form av andeler à 300 kroner innen en måned etter innmelding, se også vedtekter. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Hvis du melder seg ut, betales dette andelsinnskuddet tilbake. Da Biblioteksentralen ble etablert i 1952, var innskuddene viktig som startkapital for det nye selskapet. I dag utgjør innskuddene en liten del av egenkapitalen vår.

Når er neste årsmøte?
+

Neste årsmøte er 19. april 2018. Årsmøtet holdes i Bibliotekenes Hus i Alf Bjerckes vei 20 i Oslo (få veibeskrivelse). Innkalling til årsmøtet med sakspapirer blir sendt fra Biblioteksentralen til andelseierne senest fjorten dager før årsmøtet. Kopi av innkallingen med sakspapirer vil samtidig bli sendt til folkebiblioteket i kommunen og fylkesbibliotekene.